Zostańmy w kontakcie     |  
Strona główna Artykuły i wpisy Czy możliwa jest dobra współpraca banku z doradcą restrukturyzacyjnym?
Czy możliwa jest dobra współpraca banku z doradcą restrukturyzacyjnym?


Czy możliwa jest dobra współpraca banku z doradcą restrukturyzacyjnym?

W cyklu poprzednich artykułów starliśmy się przedstawić „restrukturyzację oczami banku” czyli wyjaśnić jak bank postrzega proces restrukturyzacji w ramach Ustawy prawo restrukturyzacyjne. Cykl ten będzie kontynuowany. Zainteresowanych odsyłamy do artykułów.

Spróbujmy dziś odpowiedzieć sobie równolegle na postawione w tytule artykułu pytanie. Ponad dwuletni okres obowiązywania ustawy pozwala na wstępna analizę podejmowanych przez podmioty uczestniczące w postępowaniu działań, w tym banków. Banki od początku sygnalizowały wiele zagrożeń towarzyszących wejściu w życie ustawy obawiając się o stabilność finansową tych instytucji. W rozwianiu tych wątpliwości nie pomogły pierwsze postępowania, które odnosiły się do firm w głębokim kryzysie a które w niedługim czasie zakończyły się postępowaniami upadłościowymi.

W całym cyklu ratowania przedsiębiorstwa jedna z najważniejszych funkcji przypada więc doradcy restrukturyzacyjnemu, który przy zachowaniu należytej staranności jest w stanie dotrzeć do źródła problemów finansowych, ocenić stan przedsiębiorstwa, jego szanse na restrukturyzację, wolę, umiejętności oraz kompetencje właścicieli i osób zarządzających.

Z drugiej strony należy mieć świadomość, iż zdecydowana większość dłużników zbyt późno decyduje się na objecie procesem restrukturyzacji. Na tym etapie nie ma już miejsca dla Banku na zastosowanie dostępnych od zawsze narzędzie restrukturyzacyjnych jak choćby zmiana warunków umowy. W poprzednim cyklu artykułów wspominaliśmy, iż Banki w pierwszym momencie bardzo źle odbierają wiadomość o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, czując się zaskoczone. W takich momentach trzeba w zasadzie poukładać na nowo relacje z Bankiem. Odbudowa tych relacji spoczywa w dużej mierze na doradcy, jego kompetencjach i zdolnościach mediacyjnych.

Odpowiednia diagnoza stanu, wypracowanie realnego planu naprawy, którego konsekwencją są realne źródła spłat zaciągniętych kredytów są podstawą rozmów z bankiem. Pozytywna ocena planu daje podstawę do ukształtowania dobrych relacji z bankiem. Doradca restrukturyzacyjny powinien rozumieć mechanizmy funkcjonowania banku, stąd łatwiej prowadzić mu będzie rozmowy z bankiem. Doradca restrukturyzacyjny, który rozumie te mechanizmy, dotrze do odpowiednich komórek w banku odpowiedzialny za proces restrukturyzacji, będzie skuteczny. Jeśli bank pozytywnie oceni przedstawiony plan naprawy stwarza sobie szansę na dobrą współpracę z bankiem.

W kolejnych artykułach będziemy kontynuować ten wątek.