Zostańmy w kontakcie     |  
Strona główna Krzysztof Wróbel
Krzysztof Wróbel
Doradca restrukturyzacyjny Poznań i okolice

Moje doświadczenie w restrukturyzacji, sięga niemal 20 lat. W 2003 roku zrestrukturyzowałem z powodzeniem pierwszą firmę. Nie było wtedy możliwości jakie daje teraz ustawa Prawo Restrukturyzacyjne. Wraz z Zarządem tego podmiotu negocjowaliśmy warunki ugody z wszystkim wierzycielami, po wcześniejszej analizie możliwości spłaty zobowiązań przez ten podmiot. Określenie tych możliwości było wynikiem precyzyjnie stworzonego programu naprawczego. Nie było wtedy ochrony przed wierzycielami jaka występuje obecnie.

Restrukturyzacja firmy z ekspertem od restrukturyzacji

Pomogłem w ten sposób wielu firmom. Rynek restrukturyzacji jednak pod koniec 2010r. był – z uwagi na bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą – bardzo niewielki. W wyniku wcześniejszych doświadczeń w pracy w Bankowości zostałem zaproszony do współtworzenia działu restrukturyzacji w jednym z banków a następnie kierowania nim. Kierowałem pracą zespołów dedykowanych restrukturyzacji w ramach działania których, decydowałem o kształcie restrukturyzacji setek firm.

W 2018r. zdecydowałem o powrocie do samodzielnej restrukturyzacji firm w ramach wykonywania własnej działalności, dlatego dziś mogę zaoferować Państwu swe usługi jakie są połączeniem unikalnego doświadczenia nabytego we wcześniejszych latach mej praktyki związanej z restrukturyzacją firm.

W ramach Spółki R-Management Sp. z o.o. która posiada licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego przeprowadzam restrukturyzację firm z wykorzystanie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Wraz z mym zespołem jesteśmy ekspertami w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Członkowie zespołu swoje doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach poręczeniowych, bankach – jako dyrektorzy, kierownicy oraz eksperci od restrukturyzacji przedsiębiorstw.

  • uczestniczyliśmy w wielu restrukturyzacjach z wykorzystaniem Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w tym zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy jedno z pierwszych w Polsce postępowań po wejściu w życie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne;
  • restrukturyzowaliśmy podmioty reprezentujące różne sektory gospodarki oraz branże;
  • posiadamy bardzo duże doświadczenie w restrukturyzacji średnich i dużych gospodarstw rolnych;
  • tworzyliśmy i prowadziliśmy dział restrukturyzacji jednego z największych banków w Polsce;
  • prowadzimy szkolenia z zakresu restrukturyzacji dla banków, wierzycieli i firm prywatnych;
  • piszemy artykuły do branżowych blogów, stron internetowych;