Zostańmy w kontakcie     |  
Strona główna Aktualności Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne
Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne


Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne wprowadzone z dniem 1 grudniu 2021r. dotyczą postępowania o zatwierdzenie układu, które zostało zmodyfikowane na kanwie doświadczeń związanych z uproszczonym postępowaniem, wprowadzonym w ramach tarczy COVID. Najważniejsze zmiany w postępowaniu o zatwierdzenie układu:

  • Ochrona przed egzekucją uzyskiwana wraz z obwieszczeniem;
  • Po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego nadzorca układu może dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;
  • Jeżeli w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa;
  • Zakaz wypowiadania umów jak w pozostałych typach postępowań.