Zostańmy w kontakcie     |  
Strona główna Oferta Restrukturyzacja gospodarstw rolnych
Restrukturyzacja gospodarstw rolnych


Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych to specyficzny rodzaj restrukturyzacji. Bardzo dobrze rozumiemy i czujemy tą specyfikę. Przez ponad 10 lat pracy w bankach kredytujących rolnictwo ( w tym centrali banku zrzeszającego banki spółdzielcze, gdzie tworzyliśmy i kierowaliśmy obszarem restrukturyzacji), dokonaliśmy restrukturyzacji wielu gospodarstw rolnych. To obszar, w którym czujemy się wyjątkowo dobrze. Teraz możemy Ci pomóc i wspierać w procesie restrukturyzacji jako Doradca Restrukturyzacyjny. Wiemy jak rozmawiać z Bankiem i innymi wierzycielami, wiemy jak sporządzić dobry realny plan naprawczy, jak skonstruować propozycje układowe, byś po okresie restrukturyzacji mógł bezpiecznie prowadzić swą działalność, mógł ją z powodzeniem rozwijać.

Usługi: ochrona przed wierzycielami w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, restrukturyzacja średnich i dużych gospodarstw rolnych, doradztwo restrukturyzacyjne, propozycje układowe, plan restrukturyzacyjny, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w ramach pełnienia funkcji Nadzorcy wykonania układu, Zarządcy.