Zostańmy w kontakcie     |  
Strona główna Restrukturyzacja: studium przypadku Restrukturyzacja firmy produkcyjnej
Restrukturyzacja firmy produkcyjnej


Restrukturyzacja firmy produkcyjnej

Sytuacja wyjściowa:
duże problemy z płynnością, zajęcia egzekucyjne z ZUS,
zapadalność kredytu w rachunku bieżącym w ciągu 60 dni, brak obsługi zobowiązań wobec Banku 160 dni (kwota zaangażowania: 11,987 mln PLN),
zabezpieczenie: nieruchomości, zapasy, środki trwałe, rezerwa 0.

Wynik analizy:
negatywna decyzja o odnowieniu kredytu w rachunku bieżącym Spółki równoznaczna z upadłością
wartość egzekucyjna majątku trudna do oszacowania,
symptomy poprawy sytuacji finansowej, optymistyczne prognozy poparte umowami.

Rekomendacja:
porozumienie o spłacie kredytu w rachunku bieżącym na okres 3 lat,
zmiana harmonogramu spłat z jednoczesnym przeniesieniem kapitału wymagalnego (0,943 mln PLN), brak wydłużenia okresu kredytowania.

Efekt:
istotna poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej,
redukcja zaangażowania wobec Klienta.