Zostańmy w kontakcie     |  
Strona główna Restrukturyzacja: studium przypadku Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego
Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego


Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Stan wyjściowy:
zbyt wysokie zadłużenie gospodarstwa (przekredytowanie),
brak środków na obsługę kredytów,
szansa rozszerzenia działalności gospodarstwa o handel bydłem.

Wynik analizy:
pogorszenie sytuacji gospodarstwa w wyniku spadku cen produktów,
stwierdzono potrzebę istotnej modyfikacji struktury zabezpieczeń oraz harmonogramu spłat kredytu.

Rekomendacja:
zwolnienie hipoteki w celu umożliwienia sprzedaży nieruchomości,
zmiana harmonogramu spłat kredytu,
wydłużenie okresu kredytowania,
zmiana zabezpieczeń hipotecznych.

Efekt: sprzedaż nieruchomości, spłata kredytu i zaległości, prawidłowa obsługa pozostałych zobowiązań, udana restrukturyzacja zobowiązań.